نخست‌وزیر فلسطین از جامعه جهانی به ویژه آمریکا خواست برای توقف سیاست‌های رژیم صهیونیستی در قدس تلاش کند. به گزارش ایلنا‌ به نقل از خبرگزاری معا، «محمد اشتیه»، در جلسه دولت گفت: «ما از جامعه بین‌المللی به ویژه آمریکا می‌خواهیم برای توقف سیاست ظلم و نژادپرستی و پاکسازی نژادی ساکنان شیخ جراح و سلوان قدس تلاش کنند.» وی افزود: «نظام قضایی مقامات اسرائیل که روز دوشنبه درباره موضوع اخراج خانواده‌های فلسطینی از محله شیخ جراح تصمیم می‌گیرد سرپوشی برای سیاست‌های اشغالگران علیه ملت ما در تمام اراضی اشغالی است. این سیاست‌ها نقض قوانین بین‌المللی به ویژه قوانین حقوق بشر است. در گزارش اخیر دیده‌بان حقوق بشر آمده است که مقامات اشغالگر اسرائیلی مرتکب جنایت‌های نژادپرستانه و ظلم علیه ملت فلسطین می‌شوند.» وی به مقامات رژیم صهیونیستی درباره تلاش برای سیطره بر املاک فلسطینی در قدس از طریق اقدامات حل و فصل با استفاده از قانون «املاک غایبین» برای توجیه مصادره زمین‌ها و تخلیه منازلشان هشدار داد. اشتیه از نهادهای حقوقی بین المللی خواست فورا برای نجات اسرای فلسطینی که در شرایط دشوار در بازداشت به سر می‌برند به ویژه زنان و کودکان و بیماران و توقف شکنجه اسرایی که در بازداشت اداری و اعتصاب غذا به سر می‌برند، وارد عمل شوند.