دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که شهادت‌های جدید نشان می‌دهد تعدادی از فعالان سیاسی برجسته در زندان‌های عربستان شکنجه شده‌اند. به گزارش پایگاه العهد، دیده‌بان حقوق بشر به پیامک‌های بدون اسمی در ژانویه ۲۰۲۱ از فردی که خود را زندانبان یک زندان عربستانی معرفی می‌کند، دست یافت. در این پیام‌ها آماده است که وی و دیگر زندانبانان شاهد شکنجه فعالان برجسته سعودی از سوی بازپرسان از اواسط تا اواخر ۲۰۱۸ بوده‌اند. وی نام خود را فاش نکرده است. مایکل پیچ، معاون مدیر خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد: اسناد جدیدی که نشان می‌دهد عربستان مدافعان حقوق زنان و دیگر فعالان برجسته را به شکل وحشیانه شکنجه می‌کند که خوار شمردن مسئله حاکمیت قانون توسط عربستان و انجام ندادن تحقیقات معتبر در این باره را نشان می‌دهد. رها کردن متجاوزان بدون مجازات این پیام را می‌رساند که آن‌ها می‌توانند شکنجه کنند و بدون مجازات از زیر بار محاکمه در بروند. این شهادت‌ها از زندان ذهبان در شمال جده و یک زندان محرمانه دیگر است. زندانبانان اعلام کردند که بازداشت شدگان از جمله لجین الهذلول، فعال عرصه حقوق زنان و محمد الربیعه، فعال حقوقی دیگر در معرض شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند.