روزنامه واشنگتن پست با استناد به منابع ناشناس گزارش کرد، فرآیند بررسی دولت بایدن در سیاست آمریکا در قبال کوبا در پنج ماه گذشته یک سانتی متر هم به دلیل اولویت پایین این مساله برای کاخ سفید، حرکت نداشته است. به گزارش اسپوتنیک، گفته شده که این مساله در حال حاضر در وضعیتی بین بیش از حد سخت و ارزشش را ندارد گرفتار شده است. یک مقام ناشناس دولت آمریکا به واشنگتن پست گفت: ما اغتشاش در کل دنیا و یک منطقه داریم. ما در حال مبارزه با یک همه گیری و رسیدگی به فروپاشی دموکراسی در یک مجموعه کامل از کشورها هستیم. این محیطی است که ما در آن قرار داریم. این منبع متذکر شد، زمانی که دولت برای مدیریت مسائل کوبا اقدام می‌کند این کار را در ضمن این که منافع امنیت ملی آمریکا را در ذهن دارد انجام می‌دهد. این مقام در ادامه بیان کرد که پیش زمینه سیاسی از زمانی که دولت اوباما در سال 2015 وارد روابط دیپلماتیک با هاوانا شد تغییر کرده است. طبق گفته یک منبع به این روزنامه، دولت بایدن می‌داند که تحت دولت اوباما چه اقداماتی اتخاذ شده‌اند و اینکه متعاقبا در دولت ترامپ نیز چه کاری انجام شده است اما چیزی که کاخ سفید شاهدش نیست، اتخاذ گامهای مثبت از سوی خود کوبا است. یک دلیل دیگر اینکه دولت بایدن به روابط آمریکا با کوبا اولویت پایین می‌بخشد مخالفتهای داخلی برخی با بهبود روابط بین دو کشور است. رابرت منندز، سناتور با نفوذ نیوجرسی و رئیس کمیته روابط خارجی این مجلس بر اساس گزارش واشنگتن پست با این اقدام در کنگره مخالفت کرده است.