ریاست پارلمان لبنان اعلام کرد که ابتکارعمل نبیه بری برای تشکیل دولت جدید همچنان ادامه دارد و نخست‌وزیر مکلف کسی است که گفت‌وگوهای تشکیل دولت را انجام می‌دهد. به گزارش النشره لبنان، ریاست پارلمان لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره تعیین نخست‌وزیر خارج از اراده رئیس جمهوری بوده و ناشی از تصمیم نمایندگان یعنی نهاد قانونگذار لبنان است. ریاست پارلمان لبنان آورده است: طبق اصل ۶۴ قانون اساسی نخست‌وزیر مکلف کسی که گفت‌وگوهای پاررلمانی را برای تشکیل دولت انجام می‌دهد. نبیه بری در ادامه این بیانیه افزود: ما نیازمند راه حل هستیم نه کنار رفتن. ابتکارعمل همچنان ادامه دارد. این حق من است که بخواهم به نخست‌وزیر مکلف در هر ابتکار عمل که به آن دست میابد، کمک کنم. وی خطاب به میشل عون تاکید کرد که تصمیم تعیین نخست‌وزیر برعهده شما نیست و پارلمان پاسخ نامه شما به حریری را داد.