رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد، اتحادیه اروپا لازم است که به ساختن چارچوبی کاری بر اساس مسائل اقتصادی، صنعتی و فنی و همچنین ارزشهای نظامی برای خودمختاری راهبردی خود بپردازد. به گزارش شینهوا، امانوئل ماکرون، در اظهاراتی در آستانه برگزاری نشست سران گروه هفت در انگلیس در ۱۱ تا ۱۳ ژوئن گفت: مساله مهم و محور روزهای آینده برای من حاکمیت اروپا است. ماکرون با استناد به آنچه سابقه قدرتمند اروپا از این لحاظ در سالهای اخیر، از جمله پیشرفته در حوزه های نظامی، حاکمیت دیجیتال و برنامه بازیابی پس از همه‌گیری خواستار یک شراکت جدید با آمریکا شد. ماکرون که در سال ۲۰۱۹ ناتو را گرفتار مرگ مغزی خوانده بود درباره نشست چند روز دیگر این ائتلاف تاکید کرد: باید قابلیت راهبردی خودمختاری اروپایی‌ها به رسمیت شناخته شود. به گفته رئیس جمهور فرانسه، ناتو باید ارزش‌های مشترکش را شفاف کند، ناتو باید به ایجاد یک قاعده رفتاری در میان کشورهای هم‌پیمان بپردازد و باید مفهوم خود را شفاف کند. او اظهار کرد: چیزی که به نظر من در این بافت بسیار مهم است این است که ما به عنوان اروپایی‌ها فرض کنیم که در خاکمان بازیگران حوزه کنترل تسلیحات هستیم.