رئیس پارلمان لبنان به سعد حریری، نخست وزیر مکلف لبنان و جبران باسیل، رئیس جریان آزاد ملی این کشور یک هفته برای تشکیل دولت جدید مهلت داده است. روزنامه الاخبار فاش کرد که همزمان با این مهلت نبیه بری، رئیس‌پارلمان لبنان حزب‌الله نیز تماس‌هایی با سعد حریری و جبران باسیل برقرار کرده است. نمایندگان حزب‌الله در گفت‌وگو با سعد حریری اعلام کردند که با میشل عون، رئیس جمهوری لبنان درخصوص لزوم حل مشکل پرونده تشکیل دولت صحبت کرده‌اند و جبران باسیل نیز تاکید کرده است که هیچ‌گونه پیچیدگی در روند امور مربوط به تشکیل دولت به وجود نخواهد آورد و مشکلی با بقیه اسامی وجود نخواهد داشت. باسیل نمایندگان حزب‌الله را ترغیب کرد که تعامل مثبتی با ابتکارعمل نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان درخصوص پرونده تشکیل دولت داشته باشند و نباید اجازه داد سیگنال‌های منفی بر فضای تشکیل دولت مسلط شود.