دولت ژاپن وضعیت اضطراری را گسترش داده و استان های هوکایدو، اوکایاما و هیروشیما را نیز از دیروز یکشنبه مشمول این وضعیت کرده با این حساب ۹ استان ژاپن در وضعت اضطراری قرار گرفته است. تلویزیون ژاپن اعلام کرد، در حال حاضر، وضعیت اضطراری در ۹ استان ژاپن برقرار است و تا روز ۳۱ مه ادامه خواهد داشت. استان‌های توکیو، اوساکا، هیوگو، کیوتو، آیچی و فوکوئوکا از قبل مشمول این وضعیت بوده‌اند.

دولت مرکزی اقدامات شدیدتر مقابله با کرونا را بدون اعلام وضعیت اضطراری در استان‌های گونما، ایشیکاوا و کوماموتو نیز آغاز کرده است و بدین ترتیب این قبیل اقدامات در ۱۰ استان کشور انجام می‌شود. انجام این اقدامات در استان‌های سایتاما، چیبا، کاناگاو ا، گیفو، میه، اهیمه و اوکیناوا روز ۳۱ مه و در استان های گونما، ایشیکاوا و کوماموتو روز ۱۳ ژوئن پایان می‌یابد.