وزیر خارجه فرانسه تأکید کرد که تمام رهبران لبنانی به تعهداتی که به رئیس‌جمهور فرانسه داده بودند، عمل نکردند. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با روزنامه النهار لبنان در جریان سفرش به این کشور گفت: تمام رهبران لبنانی به تعهداتی که به امانوئل ماکردن، رئیس‌جمهور فرانسه داده بودند، عمل نکردند. دیدار من با رؤسای سه‌گانه لبنان به دلیل جانبداری نیست بلکه به این خاطر است که نماینده قانون اساسی هستند. وی افزود: ما جامعه جهانی را برای برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان در موعد خود بسیج خواهیم کرد. لودریان همچنین قبل از عزیمت از بیروت به تلویزیون الحدث گفت که اگر سنگ‌اندازی در مسیر تشکیل دولت لبنان ادامه یابد تحریم های شدیدتری وضع خواهد شد. لودریان پنجشنبه با میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان، نبیه بری، رئیس پارلمان و سعد حریری، نخست‌وزیر مکلف دیدار کرد. وی روز گذشته (جمعه) لبنان را ترک کرد.