مردم الجزایر در صد و پانزدهمین جمعه از اعتراضات جنبش الحراک در پایتخت این کشور و برخی از استان های آن تظاهرات کرده و خواستار تغییر اساسی نظام شدند. روزنامه القدس العربی نوشت، همانند جمعه‌های گذشته پس از دومین سالروز قیام مردمی جنبش الحراک، تظاهرکنندگان پس از نماز جمعه به خیابان ها آمدند و نیروهای امنیتی هم با زور برای متفرق کردن تظاهرات وارد عمل شدند. تظاهرکنندگان خواستار تغییر اساسی نظام، آزادی بازداشتی‌ها و تحریم انتخابات شده و شعارهایی در این راستا سر دادند. دولت الجزایر روزهای گذشته تعدادی از بازداشتی‌های متهم به تحریک برای تجمع غیر مسلحانه، ضرب و شتم، توطئه علیه امنیت کشور و اتهاماتی از این قبیل را آزاد کرد. راهپیمایی روز جمعه با بروز بحث و جدل‌ها در شبکه‌های اجتماعی پیرامون روند جنبش الحراک که فعالیتش را پس از راهپیمایی ۱۹ فوریه ۲۰۱۹ در سایه انجام دستورکارهای دولت متوقف کرده بود، روبرو است.