گروه‌های اپوزیسیون تونس به منظور عبور کشور از اختلافات دولت، خواستار استعفای نخست‌وزیر و رئیس پارلمان تونس شدند. به گزارش ارم‌نیوز، گزارش‌های داخلی نشان می‌دهد که اکثریت گروههای مخالف در پارلمان، پیشنهاد قیس سعید، رئیس جمهوری تونس را تایید می کنند که گفته بود آغاز گفتگوی سیاسی در کشور مستلزم برکناری هشام المشیشی، نخست‌وزیر تونس است. رادیو داخلی موزاییک به نقل از زهیر المغزاوی، دبیرکل حزب جنبش مردمی اعلام کرد، استعفای المشیشی به دلیل عدم موفقیت کامل در مدیریت پرونده‌های حیاتی به یک ضرورت تبدیل شده است. وی افزود، درخواست برای استعفای المشیشی بابت خدمات سیاسی نیست بلکه ناشی از بی‌تحرکی و نوعی تعطیلی در نهادهای دولتی است که روی اوضاع اقتصادی و اجتماعی بازتاب دارد. رضا الزغمی، از نمایندگان پارلمان وابسته به حزب جریان دموکراتیک گفت، برون رفت از حالت انسداد سیاسی استعفای راشد الغنوشی، رئیس پارلمان و نخست‌وزیر است. آن دو درگیری‌های سیاسی را تغذیه می کنند و لازم است یکی از آن دو کنار بکشد. المنجی الزحوی، نماینده پارلمان تونس هم گفت، جمع‌آوری امضا برای لایحه سلب رای اعتماد از الغنوشی به سرعت در حال انجام است و آمار نهایی امضاکنندگان پس از پایان کار اعلام می‌شود.