رسانه‌ حامی دولت روسیه با انتشار تصاویری مدعی شد که یکی از دستیاران الکسی ناوالنی، منتقد پوتین با یک جاسوس انگلیسی در رستورانی در مسکو ملاقات داشته است. گزارش ویدیویی راشاتودی که رسانه حامی دولت روسیه به شمار می‌رود، این طور نشان داد که الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه و از منتقدان ولادیمیر پوتین با اطلاعات غرب همکاری دارد. به دنبال فشار غرب بر سر سرکوب حامیان ناوالنی، مسکو او را یک عامل خارجی نامید و دادستان‌های روس از درخواست تبدیل حبس تعلیقی او به حضور اجباری او در زندان حمایت کردند. براساس این تصاویر، یک عضو جنبش ضد فساد ناوالنی با یک دیپلمات انگلیسی ملاقات داشته و درباره تامین مالی کمپین‌ها علیه پوتین، رئیس جمهوری روسیه صحبت می‌کند. راشا تودی این شخص را به عنوان عامل مخفی و آشنا برای سرویس اطلاعات جاسوسی روسیه معرفی کرد. در این گزارش تاکید می‌شود که این متحد ناوالنی برای دریافت پول التماس می‌کند، البته تصویری دال بر تایید این مطلب نشان داده نشد. براساس گزارش راشا تودی، انجام این ملاقات در رستورانی شناخته‌شده در مسکو و زیر نظر عوامل ضد اطلاعاتی روسیه که این مرد مظنون ام‌آی۶ را رصد می‌کردند، صورت گرفت.