سخنگوی طالبان گفت که این گروه در تداوم مذاکرات صلح بین افغانی که در قطر برگزار می‌شود بسیار جدی است هر چند که موفقیت مذاکرات وابسته به دولت افغانستان است. به گزارش اسپوتنیک، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان در مصاحبه‌ای به اسپوتنیک گفت: ما بسیار درباره مذاکره و اینکه خواستار اجرای یک توافق باشیم جدی هستیم. این مساله وابسته به این است که طرف دیگر چطور و تا چه حد بتواند با ما راه بیاید. به گفته مجاهد، طالبان معتقد است که مذاکرات باید ادامه یابند و با پایبندی به قوانین اسلامی و به نحوی صادقانه اجرا شوند. او ادامه داد: تنها شرایط این است که فرآیند مذاکرات باید ادامه یابد، صداقت باید در مذاکرات حاضر باشد و باید پایبندی سفت و سخت به قوانین اسلامی وجود داشته باشد. دور جدید مذاکرات در تاریخ ششم ژانویه از سر گرفته شد.