مهاجمان ناشناس روز گذشته (یکشنبه) ۱۱ معدنچی ربوده شده که گفته می‌شود بیشتر آنان از جامعه شیعیان هزاره شهر کویته بودند، را در ایالت بلوچستان در جنوب پاکستان کشتند. رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند که مقامات دولتی در ایالت بلوچستان این اقدام را تروریستی و بر شناسایی و بازداشت عاملان آن تاکید کردند. منابع خبری به نقل از پلیس گفتند: مهاجمان ناشناس در منطقه «مچ» ۱۱ نفر از معدنچیان را ربوده و با انتقال آنان به یک نقطه دورتر به ضرب گلوله همه آنان را کشتند و سپس از محل جنایت متواری شدند. شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان شاهد تظاهرات معترضان به اقدام تروریستی علیه معدنچیان است که گفته می‌شود بیشتر آنان به جامعه شیعیان هزاره تعلق دارد. نخست‌وزیر پاکستان در پیامی قتل ۱۱ معدنچی در ایالت بلوچستان را قویاً محکوم کرد و از نهادهای امنیتی خواست تا عوامل این اقدام تروریستی را شناسایی کنند.