یک نظرسنجی نشان داده نخست وزیر انگلیس در انتخابات سراسری بعدی که تا سال ۲۰۲۴ برگزار نمی‌شود، کرسی خود و همچنین اکثریت حزبش را از دست می‌دهد. به گزارش رویترز، این نظرسنجی اولین مطالعه دقیق درخصوص آرای عمومی نسبت به مدیریت بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس بر مذاکرات اخیراً به نتیجه رسیده بریگزیت و همچنین همه‌گیری کووید ۱۹ پس از آن که او برنامه اجازه به خانواده‌ها برای دیدار در کریسمس در بخش‌هایی از جنوب انگلیس را با هدف مبارزه با شیوع این ویروس لغو کرد، محسوب می‌شود. در این نظرسنجی برگزار شده به صورت حوزه به حوزه طی یک دوره چهار هفته‌ای در ماه دسامبر که از سوی شرکت پژوهشی Focaldata انجام و در نشریه ساندی تایمز منتشر شد، بیش از ۲۲۰۰۰ نفر مورد پرسش قرار گرفتند. این نظرسنجی نشان داد که محافظه‌کاران حاکم در انگلیس در انتخابات سراسری بعدی ۸۱ کرسی خود را از دست خواهند داد و اکثریتی که آنها با ۸۰ کرسی داشتند از دست خواهد رفت. آنها در این وضعیت ۲۸۴ کرسی خواهند داشت در حالی که حزب مخالف کارگر بر اساس این نظرسنجی ۲۸۲ کرسی کسب خواهد کرد. از سوی دیگر احتمال کسب ۵۷ کرسی از ۵۹ کرسی توسط حزب اسکاتلند وجود دارد.