پرتغال از اول ژانویه رسما ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت. نخست‌وزیر این کشور تأکید کرد که در این دوره بر واکسیناسیون سراسری کرونا در اروپا و بازسازی آسیب‌های اقتصادی ـ اجتماعی ناشی از آن تمرکز خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آلمان پس از شش‌ماه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا این پست را به پرتغال تحویل داد. از جمعه اول ژانویه پرتغال به طور رسمی ریاست دوره‌ای این نهاد را بر عهده گرفته است. یکی از مهم‌ترین وظایف ریاست دوره‌ای پرتغال هماهنگ‌سازی بسته‌های کمکی بزرگ اتحادیه اروپا در مقابله با شیوع کرونا به ارزش ۷۵۰ میلیارد یورو خواهد بود. آلمان با مذاکرات مقدماتی آماده‌سازی‌های لازم را در مرحله اول پرداختن به این مسئله انجام داده است. اما آنتونیو کوشتا، نخست‌وزیر پرتغال در یادداشتی در ستون مهمان مجله هفتگی اکسپرسو گفته است که مرحله بعدی نیز اهمیت خود را داراست و از مرحله اول کم‌اهمیت‌تر نیست. به گفته او، در  این مرحله واکسیناسیون سراسری کرونا در اروپا و برنامه‌های ملی بازسازی اقتصاد آسیب‌دیده از کرونا باید به اجرا در بیاید. وظیفه مهم دیگری که در سرلوحه ریاست دوره‌ای پرتغال قرار خواهد داشت پرداختن به سیاست اجتماعی اروپاست.