نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور اسبق فرانسه روز گذشته (دوشنبه) در ارتباط با اتهام تلاش برای رشوه دادن به یک قاضی و همچنین اعمال نفوذ در دادگاه محاکمه می‌شود؛ یکی از چند پرونده تحقیقات قضایی که تهدید رسوایی را علیه چند دهه حرفه سیاسی او در بردارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستانها سارکوزی را متهم کرده‌اند به اینکه به قاضی ژیلبر آزیبر، وعده شغلی آسان و پردرآمد در موناکو را در ازای اطلاعات محرمانه تحقیقات مربوط به پذیرش پولهای غیرقانونی لیلیان بتنکور، مالک شرکت اورئال توسط سارکوزی برای کمپین انتخاباتی ۲۰۰۷ داده بود. سارکوزی که از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس جمهور فرانسه بود ارتکاب هرگونه خطا در تمامی تحقیقات مطرح شده علیه خود را رد کرده و شدیداً برای لغو این پرونده‌های قضایی مبارزه می‌کند. بازرسان همچنین مشغول شنود مکالمات میان سارکوزی و وکیلش «تی‌یری هرتزوگ» در ضمن بررسی حمایت‌های مالی از جانب لیبی در کمپین ۲۰۰۷ سارکوزی بوده‌اند.