یکی از تظاهرات منکران کرونا که به محفلی برای راست‌گرایان و نئونازی‌ها تبدیل شده‌، به درگیری با پلیس انجامید. سازمان امنیت آلمان نسبت به سوءقصدهایی از سوی مخالفان سیاست کرونایی و تبلیغ آنها برای سرنگونی دولت هشدار داد. دویچه‌وله گزارش داد: پلیس فرانکفورت عصر شنبه، ۱۴ نوامبر علیه تظاهرکنندگانی با ماشین آب‌پاش و باتوم وارد عمل شد که به دعوت انجمن موسوم به دگراندیشان به خیابان ریخته بودند. یک هفته پیش نیز همین انجمن بیش از ۲۰ هزار نفر را در شهر لایپزیگ به خیابان کشاند و مرکز شهر را به آشوب کشید. در فرانکفورت نیز همانند لایپزیگ مخالفان چپ نیز ضدتظاهرات برگزار کردند. پلیس نخست مخالفان و سپس راستگرایان را مورد حمله قرار داد. پیش از حمله پلیس، برخی تظاهرکنندگان به پلیس حمله کرده بودند. مخالفان چپ چندین بار مسیر حرکت تظاهرات راستگرایان حول انجمن دگراندیشان را سد کردند.