رسانه‌های دولتی موزامبیک گزارش کردند، گروهی از شبه نظامیان افراط‌گرا بیش از ۵۰ نفر را در شمال این کشور سر بریدند. به گزارش یاهونیوز، رسانه‌ها گزارش کردند، این شبه نظامیان یک زمین فوتبال در یک روستا را به یک زمین اعدام تبدیل کرده و در آنجا اقدام به بریدن سر افراد و مثله کردن اجسادشان کردند. رسانه‌های دولتی در عین حال گزارش کردند، چند نفر دیگر هم در یک روستای دیگر موزامبیک سر بریده شدند. این سر بریدن‌ها جدیدترین مورد از حملات بیرحمانه‌ای هستند که شبه نظامیان افراط‌گرا از سال ۲۰۱۷ در استان غنی از گاز کابو دلگادوی موزامبیک اجرا کرده‌اند. در جریان درگیری‌ها در این استان عمدتا مسلمان نشین موزامبیک بالغ بر ۲۰۰۰ تن کشته و حدود ۴۳۰۰۰۰ نفر نیز آواره شده‌اند. این شبه نظامیان با گروه تروریستی داعش مرتبط بوده و یک شاخه این گروه در جنوب آفریقا هستند. این گروه از فقر و بیکاری استفاده کرده تا جوانان را برای انجام حملاتش در این منطقه به خدمت بگیرد. بسیاری از محلی‌ها از اینکه بهره چندانی از صنایع مربوط به منابع گاز و یاقوت استانشان ندارند، شاکی هستند. هنوز مشخص نشده است که کدام جریان دست به چنین جنایتی زده است.