روزنامه الرأی از تحول جدیدی در روند تشکیل دولت لبنان خبر داد و اعلام کرد حریری امروز (چهارشنبه) ترکیب دولت با ۱۸ وزیر تکنوکرات را به عون تقدیم میکند. روزنامه الرأی کویت به نقل از منابع اعلام کرد شاهد تحول جدیدی در صفحه شطرنج تشکیل دولت لبنان خواهیم بود. سعد حریری، امروز ساختاری را به میشل عون براساس دیدگاهش برای تشکیل دولتی متشکل از ۱۸ وزیر از افراد متخصص ارائه می‌کند که این ساختار به دور از گروه‌‌بندی‌های سیاسی و سهمیه‌بندی‌هایی است که باعث می‌شود حریری  هم به تجربه دولت حسان دیاب دچار شود. روزنامه الرای نوشت، این ترکیب تنها براساس چرخش در پست‌ها به جز پست وزارت دارایی است که به شیعیان تعلق دارد. به گفته این روزنامه محافل سیاسی معتقدند بیانیه کاخ ریاست‌جمهوری به منزله تبرئه جبران باسیل، رئیس جریان ملی آزاد لبنان از کارشکنی در روند تشکیل دولت است. به گفته این محافل، صرف‌نظر از پیچیدگی‌ها،برخی در داخل معتقدند پاریس در مشکلات خود غرق شده است از کرونا گرفته تا وضعیت جنگی علیه تهدید تروریسم لذا با طرح فرانسه مخالفند. این محافل معتقدند که غرق شدن فرانسه در مشکلات خود اجازه داده برخی برای تقویت جایگاه خود تلاش کنند.