وزیر خارجه مصر ضمن تاکید بر مخالفت کشورش با مداخلات خارجی در لیبی از احتمال همکاری با آنکارا برای حل بحران لیبی خبر داد. سامح شکری، در مصاحبه‌ای با تاس در پاسخ به سوالی درباره احتمال همکاری کشورش با ترکیه در مورد بحران لیبی اظهار کرد: فکر می‌کنم تمامی مسایلی که به لیبی مربوط می‌شوند، باید در گفتگو میان طرف‌های لیبیایی مطرح شوند. ما تلاش‌هایمان را با دوستانمان از جمله روسیه، آمریکا و غرب اروپا و البته فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل به لیبی هماهنگ می‌کنیم. شکری در ادامه این مصاحبه گفت: ما مخالف دخالت خارجی در لیبی و حضور نیروهای بیگانه در این کشور هستیم و هیچ توجیهی برای تلاش کشورهای بیرون منطقه و خارج از دایره کشورهای عربی برای تاثیرگذاری بر شرایط این کشور را درست نمی‌دانیم. برخی قدرت‌ها، تروریست‌ها را از سوریه به لیبی منتقل می‌کنند.