منابع سودانی فاش کردند که یکی از وزرای پیشین این کشور با همکاری چند تن دیگر درصدد انجام کودتا در این کشور بودند. به نوشته روزنامه «السودانی»، منابع آگاه در سودان اعلام کردند که نیروهای امنیتی این کشور با تلاش «علی مجوک» از اعضای ارشد شورای انقلابی «الصحوه» و گروهی از اسلام‌گرایان برای انجام  کودتا مقابله کردند. این منابع در ادامه گفتند که افراد مذکور درصدد کودتا و بازداشت محمد حمدان دقلو، معاون رئیس شورای حاکمیتی سودان و رهبر نیروهای واکنش سریع و تسلط بر قدرت در این کشور بودند. طبق این گزارش، نیروهای امنیتی چندین تن از جمله علی مجوک و همچنین تعدادی دیگر از مأموران رسمی و بازنشسته و یک گروه اسلامگرا به رهبری سرتیپ «ود ابراهیم» را در این باره بازداشت کرده‌اند. این اقدام تنها یک کودتا علیه نیروهای واکنش سریع نبوده بلکه این اقدام علیه کل نظام سودان صورت گرفته است. منابع گفته‌اند که علی مجوک در دوره نظام سابق سودان به عنوان وزیر مشاور در شورای عالی حکومت مرکزی منصوب شد که در انگلیس بود و پس از آن به فرانسه، دبی، آدیس‌آبابا و از آنجا به شهر «القلابات» واقع در جنوب شرق سودان منتقل شده است.