روزنامه نیویورک‌تایمز آمریکا طی یک تحقیق و بررسی فاش ساخت، دونالد ترامپ یک بار ظاهرا به دختر بزرگش ایوانکا مبلغ ۷۴۷ هزار و ۶۲۲ دلار به عنوان «هزینه مشاوره» پول پرداخته و بعدا این هزینه را از اسناد مالیاتی خود حذف کرده است. روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش کرد، این رقم به طور خاص بخشی از حدود ۲۶ میلیون دلار «هزینه مشاوره توضیح داده نشده‌ای» بوده که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از اسناد مالیاتی خود از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ از قلم انداخته است. تحقیقات این رسانه درباره جزئیات دو دهه مالیات پرداختی از سوی ترامپ مشخص کرد که او کارآفرینی با سطح موفقیت بسیار کمتری نسبت به تصویری است که از خودش به مردم آمریکا ارائه کرده است. نیویورک‌تایمز فهمیده ترامپ در سالی که به ریاست جمهوری رسیده و همینطور در اولین سال ریاست جمهوری خود تنها ۷۵۰ دلار مالیات بر درآمد فدرال پرداخته است. این روزنامه نوشت که ترامپ در ۱۰ سال از ۱۵ سال گذشته هیچ مالیات بر درآمدی پرداخت نکرده است. نیویورک‌تایمز نوشته است: به نظر می‌رسد که ایوانکا به عنوان مشاور و به خاطر کاری که به صورت مفروض مشغول به آن بوده پول دریافت کرده است.