رئیس سنای جمهوری چک روز گذشته (سه‌شنبه) در جریان سخنرانی در پارلمان تایوان خود را به عنوان یک تایوانی معرفی کرد، درست همانند رئیس جمهور اسبق آمریکا که در سال ۱۹۶۳ میلادی در برلین در مقابل کمونیسم ایستاد و خود را به عنوان یک آلمانی معرفی کرد؛ اظهاراتی که پکن را عصبانی کرده است. به گزارش رویترز، چین که مدعی است تایوان بخشی از قلمرو این کشور است، تهدید کرده کاری می‌کند میلوش ویسترچیل، رئیس سنای جمهوری‌چک بهای سنگینی به خاطر سفرش به تایپه بپردازد. جمهوری چک همچون بسیاری دیگر از کشورها هیچ روابط دیپلماتیک رسمی با تایوان ندارد. میلوش ویسترچیل که در راس هیاتی متشکل از ۹۰ سیاستمدار و مدیر اقتصادی وارد تایپه شده، در جریان سخنرانی در پارلمان تایوان گفت: اظهار جان اف کندی، رئیس جمهور فقید آمریکا به آلمانی بودن، پیام مهمی برای آزادی و مقاومت در برابر کمونیسم بود!