نظرسنجی‌های رسانه‌ای هم‌زمان با آغاز رقابت بر سر جانشینی شینزو آبه بعد از استعفای ناگهانی او از سمت نخست‌وزیری در هفته گذشته، حاکی از آن است که «شیگرو ایشیبا» وزیر دفاع سابق ژاپن محبوب‌ترین گزینه در بین عموم برای سمت نخست‌وزیری است. به گزارش رویترز، ایشیبا، منتقد صریح آبه، ممکن است در صورت اعلام نامزد شدن خود، با جدال فزاینده‌ای روبه‌رو شود، چراکه بنا بر گزارش رسانه‌های محلی، «یوشیدا سوگا»، دبیر کابینه ژاپن قرار است پشتیبانی چندین جناح اصلی حزب لیبرال دموکراتیک حاکم را بر عهده گیرد. ژاپن رهبر خود را با رأی مستقیم مردمی انتخاب نمی‌کند. تحت سیستم سیاسی پارلمانی، قانون‌گذاران نخست‌وزیری را انتخاب می‌کنند که معمولاً رهبر حزب حاکم است. براساس نظرسنجی آخرهفته کیودو نیوز، ایشیبا حدود ۳۴ درصد حمایت عمومی را داراست، که این مقدار بیش از دو برابر ۱۴ درصد شوگا به حساب می‌آید که او نیز دومین گزینه با بیشترین محبوبیت است.