دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد، شش تن از معاونان رئیس جمهوری این کشور استعفای خود را تقدیم کرده‌اند.  به گزارش یونهاپ، نو یونگ-مین، رئیس دفتر کارکنان مون جائه این، رئیس جمهوری کره جنوبی به همراه پنج تن دیگر از معاونان استعفای خود را به دولت ارائه کردند. این پنج تن شامل معاون امور سیاسی، معاون ارتباطات مردمی، معاون امور مدنی، معاون اجتماع مدنی و معاون مدیریت پرسنل هستند. یکی از مقام‌های ارشد دولت کره جنوبی گفت: آنها متن استعفای خود را به رئیس جمهوری ارائه کرده و خواهان پایان کار خود در دولت هستند. وی در پاسخ به این سوال که آیا درخواست استعفای این افراد به انتقادهای مردمی از وضعیت سیاست‌های نادرست و نابسامان مسکن در کشور ربط دارد، از ارائه جزئیات امتناع کرد. این نخستین استعفای دسته جمعی از زمان روی کار آمدن مون جائه این در مه ۲۰۱۷ محسوب می‌شود.