دولت هند همزمان با خط‌ سیر افزایشی موارد کووید ۱۹، به سرکوب پوشش رسانه‌ای منتقد از نحوه مدیریت بیماری همه‌گیر کرونا توسط دولت دست زد. به گزارش روزنامه گاردین، بیش از ۵۰ روزنامه‌نگار هندی بازداشت شده‌اند، علیه آن‌ها شکایت پلیس تنظیم شده یا مورد آزار جسمانی قرار گرفته‌اند. اکثر کسانی که با این اقدامات مواجه شده‌اند، روزنامه‌نگاران مستقلی هستند که در مناطق روستایی هند کار می‌کنند، جایی که بیش از ۶۰ درصد جمعیت ۱.۳۵ میلیاردی هند در آن سکونت دارند. اُم شارما، روزنامه‌نگار یک روزنامه هندی در هیماچال پرادش، ایالت کوهستانی در شمال هند، در این باره گفت: پیام غیرمستقیم این است که ما نمی‌توانیم دولت را بد نشان دهیم؛ اهمیتی ندارد اگر مجبور باشیم چشممان را به روی مسائلی که می‌بینیم، ببندیم. پلیس وی را به خاطر یک گزارش زنده فیسبوکی که کارگران نیازمند غذا در جریان قرنطینه را نشان می‌داد، محکوم کرده است. شارما با اتهاماتی نظیر انتشار اطلاعات نادرست، نافرمانی از دستور یک خادم عمومی و رفتار توأم با سهل‌انگاری در قبال شیوع عفونت یک بیماری خطرناک، مواجه است. قسمتی از قرنطینه هند پس از ۱۰ هفته که با تشدید نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی برداشته شد.