سنای آمریکا به اتفاق آرا به طرح مجازات بانک‌هایی که با مقام‌های چینی دخیل در اجرای قانون جدید امنیت ملی در هنگ کنگ مراودات مالی دارند، رای داد. به گزارش رویترز، مجلس نمایندگان آمریکا نیز روز پنجشنبه این طرح را بدون مخالفت تصویب کرده بود که نشانگر نگرانی‌ها نسبت به از دست رفتن خودمختاری هنگ‌کنگ بر اساس قانون جدید چین است که می‌تواند از فعالیت این دولتشهر به عنوان یک شهر آزاد و یک مرکز مالی بین‌المللی جلوگیری کند. طرح مجازات بانک‌ها حالا باید به امضای دونالد ترامپ، برسد تا به قانون بدل شود. آمریکا و چین چندین ماه است که بر سر رسیدگی به مساله بحران کرونا با یکدیگر و واکنش تند پکن در مقابل اعتراضات در هنگ کنگ در جدال هستند.

واشنگتن همچنین به دنبال اعمال فشار بیشتر بر چین بابت سوءرفتار علیه مسلمانان اویغور در سین‌کیانگ است. سناتور کریس فون هلن، حامی اصلی قانون خودمختاری هنگ کنگ در سخنرانی سنا در حمایت از این طرح گفت: این یک لحظه حساس است. سناتور جمهوریخواه پت تومی نیز گفت: با این طرح، سنای آمریکا اعلام می‌کند که از کدام طرف حمایت می‌کند.