بر اساس اخبار واصله امروز (دوشنبه) رئیس‌جمهور عراق با ۱۷۰ نماینده پارلمان این کشور دیدار و درباره نخست‌وزیر آتی بحث و تبادل نظر می‌کند. به گزارش شبکه خبری سومریه‌نیوز، برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق در دیدار با سفیر ژاپن در بغداد درباره روابط میان دو کشور بحث و تبادل نظر کرد. برهم صالح در این دیدار بر احترام به اراده مردم عراق درباره اصلاح کشور و مخالفت با هرگونه مداخله خارجی تأکید کرد. همچنین محمد الخالدی، رئیس فراکسیون بیارق الخیر عراق اعلام کرد امروز (دوشنبه) برهم صالح با ۱۷۰ نماینده پارلمان که ویژگی‌های نخست‌وزیر آتی را تعیین کرده‌اند دیدار می‌کند. الخالدی گفت: بند اول ماده ۷۶ قانون اساسی بر این نکته تأکید دارد که رئیس‌جمهور نامزد فراکسیون اکثریت را در جلسه اول پارلمان به تشکیل دولت مکلف کند. اما بعد از اینکه توافق میان فراکسیون‌های اصلاح و سازندگی حاصل شد و فراکسیون اکثریت تعیین نشد پس این بند دیگر ارزش ندارد. بندهای سه و پنج همین ماده نیز درباره وضعیت دیگری صحبت می‌کنند که شامل مکلف شدن نامزد نخست‌وزیری از سوی رئیس‌جمهور بدون صحبت درباره فراکسیون اکثریت است. وی گفت: با توجه به این دیدگاه، رئیس‌جمهور قانون اساسی را نقض نکرده است.