مساله تعیین جانشین سلطان قابوس، پادشاه عمان به دلیل وخامت شرایط جسمانی او بسیار اهمیت یافته است اما کاندیداهای احتمالی باید طبق اساسنامه این کشور از شرایط خاصی برخوردار باشند. روزنامه گاردین چاپ انگلیس در گزارشی نوشت، کاندیداهای احتمالی برای جانشینی پادشاه عمان باید طبق بند پنج اساسنامه این کشور شرایطی را دارا باشند. عمانی‌ها مدت‌هاست اسامی ۴ تن از جمله سه تن از پسرعموهای سلطان قابوس را به عنوان جانشین اعلام کرده‌اند که عبارتند از: اسعد بن طارق ۶۵ ساله پسرعموی سلطان قابوس و کاندیدایی که پس از انتصاب در مارس ۲۰۱۷ به عنوان معاون نخست وزیر در امور همکاری‌ بین‌المللی عمان بیشترین شانس را برای انتخاب دارد. هیثم بن طارق، وزیر میراث و فرهنگ عمان، ۶۵ ساله برادر کاندیدای اول که گهگاهی به عنوان فرستاده ویژه سلطان قابوس فعالیت داشته است. شهاب بن طارق ۶۳ ساله که سال ۲۰۰۴ از پست فرماندهی یگان دریایی این کشور بازنشسته و مشاور شخصی سلطان قابوس شد. تیمور بن اسعد بن طارق ۳۸ ساله پسر پسرعموی سلطان قابوس که پیشگام کاندیداهای هم نسل خود برای رسیدن به کرسی پادشاهی عمان است. این اسامی در حالی از سوی گاردین منتشر شده که همچنان وصیتنامه سلطان قابوس محرمانه باقی مانده است.