فراکسیون‌های پارلمانی عراق نشست‌های خود درباره بررسی چارچوب نهایی دو قانون جدید انتخابات و کمیسیون انتخابات را همچنان ادامه می‌دهند. برهم صالح نیز کتبا انصراف لیست سائرون برای معرفی نامزد نخست وزیری را دریافت کرده است. به گزارش سایت شبکه الجزیره، فراکسیون‌های سیاسی در پارلمان عراق به رایزنی‌ها درباره این دو قانون مهم ادامه می‌دهند و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق طی روز گذشته دومین نشست خود را با روسای فراکسیون‌ها و سیاستمداران در حضور سازمان ملل برگزار کرد.الحلبوسی تاکید کرد: این رایزنی‌ها منجر به اتخاذ تصمیمی همسو با مرحله جدید و خواسته‌های تظاهرکنندگان خواهد شد. در این راستا فراکسیون سائرون به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی و مورد حمایت مقتدی صدر تاکید کرد، روز گذشته (چهارشنبه) آخرین موعد ارائه پیشنهادات فراکسیون‌های سیاسی درباره قانون انتخابات است. خبرگزاری «واع» عراق نیز به نقل از محمود الکعبی، عضو فراکسیون سائرون گزارش داد، فراکسیون سائرون در نشست‌های فراکسیون‌های سیاسی پارلمان در مقر کمیته قانونی با حضور رئیس پارلمان و نماینده سازمان ملل حضور پیدا خواهد کرد. وی افزود: در این نشست مهمترین مسائل مورد اختلاف در قانون انتخابات از جمله سن نامزد، تعداد اعضای مجلس نمایندگان، انتخابات خارج، حوزه‌های متعدد انتخاباتی و سیستم انتخاباتی بررسی می‌شود .