شورای ملی فلسطین از کشورهای جهان که تاکنون فلسطین را به رسمیت نشناخته‌اند، خواست که کشور فلسطین را بر اساس قطعنامه‌های مشروع بین‌اللمللی به رسمیت بشناسند.

به نقل از روسیا الیوم، شورای ملی فلسطین با صدور بیانیه‌ای به مناسبت گذشت ۱۰۲ سال از معاهده بالفور اعلام کرد: طبق قوانین بین‌المللی معاهده استعمارگرایانه بالفور جنایتی به شمار می‌آید که منجر به مهاجرت بیش از نیمی از ساکنان فلسطین در جریان عملیات پاک‌سازی نژادی، تخریب و ویرانی بیش از ۵۳۱ روستا و شهرک فلسطینی و نیز کشتار خونین در حق صدها شهروند فلسطینی شده است.

شورای ملی فلسطین همچنین اعلام کرد: درد و رنج ملت ما که تاکنون همواره تحت اشغال‌گری مجرمانه زندگی می‌کند، پایان یابد. جامعه جهانی در ملزم کردن اسرائیل به اجرای تصمیماتش ناتوان است؛ امری‌که منجر به تداوم این جنایت شده است و با تجاوز، کشتار، شهرک‌سازی همراه است و نیازمند بازخواست و تحت پیگرد قرار دادن کسانی است که باعث این فاجعه علیه ملت فلسطین شدند.

شورای ملی فلسطین در بیانیه خود از مجلس اعیان و عوام انگلیس خواست تا دولت این کشور را تحت فشار قرار دهند اشتباه بزرگی را که مرتکب شده، اصلاح و به مسئولیت‌های قانونی خود اذعان کند.