اورسولا فون درلاین رئیس جدید کمیسیون اروپا خواستار بازگرداندن تعادل به این اتحادیه شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، فون درلاین در زاگرب گفت: هدف سیاسی من بازگرداندن توازن به اتحادیه اروپا میان شرق و غرب و شمال و جنوب، کشورهای بزرگ و کوچک و اعضای جدید و قدیمی‌تر آن است.

وی پیش از دیدار با رئیس‌جمهوری کرواسی در گفت‌ و گو با خبرنگاران افزود: این تعادل باید بازگردد تا اتحادیه بتواند چالش‌های پیش رو را با موفقیت پشت سر بگذارد.

کرواسی در سال 2013 به اتحادیه اروپا پیوسته است و از ژانویه 2020 (دی ماه)  ریاست این اتحادیه را برعهده خواهد گرفت. اتحادیه اروپا به گفته فون درلاین با چالش‌های مختلفی از جمله برگزیت و وضعیت دموگرافی جمعیت شناسی روبه‌رو است.

ضرورت اصلاح اتحادیه اروپا از اموری است که امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه بر آن اصرار می ورزد.

فون درلاین افزود: می‌خواهیم همایشی را با حضور اعضای اتحادیه اروپا درباره آینده این اتحادیه آنگونه که ملت‌های اروپایی می‌خواهند برگزار کنیم.

وی هفته گذشته به پاریس سفر کرد و تاکید داشت که ما برای همکاری و ساختن اروپای قوی، متحد و شایسته اتفاق نظر داریم.