سخنگوی بوریس جانسون بامداد روز سه‌شنبه (هشتم مرداد ماه)  گفت: نخست‌وزیر جدید انگلیس در انتظار توافق رهبران کشورهای اروپایی برای از سرگیری مذاکرات برگزیت است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی بوریس جانسون گفت: اگرچه نخست‌وزیر در حال آماده شدن برای خروج از اتحادیه اروپا بدون هرگونه توافق است اما وی همچنان منتظر توافق اروپایی‌ها برای از سرگیری مذاکرات برگزیت است. به گفته سخنگوی دولت جانسون، نخست‌وزیر قطعا خواهان دیدار و مذاکره با رهبران کشورهای اروپایی است اما از طرف دیگر وی این احتمال را می‌دهد که اروپایی‌ها دیگر حاضر به از سرگیری مذاکرات برگزیت با انگلیس نباشند.

بوریس جانسون که در هفته گذشته به‌عنوان نخست‌وزیر جدید انگلیس انتخاب شد اگرچه خواهان مسیری جدید به جز سیاست‌های ترزا می در توافق برگزیت است، اما وی همچنان بر خروج از اتحادیه اروپا تا تاریخ ۳۱ اکتبر (نهم آبان ماه) تاکید دارد.

برغم انتظار جانسون برای تماس اروپایی‌ها با وی اما بروکسل روز دوشنبه (هفتم مرداد ماه) اعلام کرد که دیگر خواهان از سرگیری مذاکرات برگزیت با انگلیس نیست.

پیش‌تر بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا هشدار داده‌اند.