کمیته دفاع از شهرک سلوان در قدس اشغالی نسبت به طرح‌های رژیم صهیونیستی برای یهودی‌سازی محله وادی الحمص و محله‌های مجاور آن با احداث شهرک‌های صهیونیست‌نشین و تغییر ساختار جمعیتی این مناطق و اخراج اجباری فلسطینیان از آن‌ها هشدار داد. به گزارش روزنامه اردنی الدستور، فخری ابو دیاب عضو این کمیته در بیانیه‌ای گفت طرح‌های رژیم صهیونیستی در چارچوب برنامه این رژیم برای الحاق محله‌ها و شهرک‌های قدس اشغالی از جمله محله‌های الجوز، الشیخ جراح و شهرک سلوان و الصوانه از طریق احاطه بر شهرک قدیمی قدس و الحاق آن به شهرک‌های صهیونیستی در منطقه حایل در قدس غربی و شرقی برای از بین بردن مرزهای 1967 است.

 وی افزود که این رژیم اکنون طرح‌های خود را در قدس با ویران کردن منازل از جمله در محله‌های شیخ جراح و کبانیه پیش می‌برد و تخریب 118 منزل مسکونی را در برنامه قرار داده است. وی همچنین هشدار داد که تلاش رژیم اشغالگر برای احداث چهار تونل در چهار خیابان اصلی در قدس اشغالی برای تکمیل پروژه قطار شهری میان بخش‌های شرقی و غربی قدس اشغالی برای اجرایی کردن طرح خود موسوم به قدس بزرگ و یکپارچه کردن آن برای برنامه‌های خود است.