انتخابات مجلس سنای ژاپن برای کسب نیمی از کرسی‌های این مجلس به عنوان یکی از بزرگترین کارزارهای انتخاباتی احزاب مختلف در این کشور از صبح یکشنبه (30 تیر ماه) شروع شد و تا 8 شب ادامه داشت.

در انتخابات روز گذشته سنای ژاپن، ۳۷۰ نامزد بر سر کسب ۱۲۴ کرسی از مجموع ۲۴۵ کرسی مجلس سنا رقابت کردند از مجموع ۱۲۴ کرسی هم که انتخابات آن برگزار شد ۷۴ کرسی به حوزه‌های انتخاباتی اختصاص دارند و ۵۰ کرسی نیز بر مبنای نظام نمایندگی نسبی، به نسبت آرا داده شده به احزاب تعیین می‌شوند.

آبه شینزو نخست وزیر ژاپن در ماه‌های اخیر تلاش فراوانی کرد تا با عرضه یک دیپلماسی فعال در صحنه داخلی و بین‌المللی توجه افکار عمومی و رأی‌دهندگان را به حزب حاکم لیبرال دمکرات جلب کند و تا اندازه زیادی هم موفقیت‌هایی داشته است.

پیش‌بینی‌ها حاکیست، آبه با داشتن سیاست‌ها و راهبردهای اخیر در عرصه داخلی و خارجی و همچنین به دلیل توجهات بیشتر به مسائل بهداشتی و پزشکی، مهاجرت، بیکاری، جمعیت و حقوق سالمندان و بازنشستگان از محبوبیت بیشتری برخوردار شده است و ائتلافی که ریاست آن را این حزب برعهده دارد، ممکن است به همین دلایل بیشترین کرسی‌ها را در این مجلس از آن خود کند.