مدیر عامل فولاد مبارکه در بیست و ششمین همایش بهره وری با تاکید بر لزوم ارتقای حداکثری بهره‌وری نیروی انسانی و تجهیزات گفت: خون توسعه و بهره‌وری همیشه در رگ‌های فولاد مبارکه جاری بوده است و امروز با در نظر گرفتن محدودیت‌ها، بیش از هر زمان دیگر به ارتقای بهره‌وری و اجرای توسعه‌های هدفمند نیازمندیم تا همچنان برای ذینفعان و به طور کلی برای کشور سود و ارز آوری اقتصادی ایجاد نماییم.

عظیمیان ضمن قدردانی از تمامی زحمات صورت گرفته در گروه فولاد مبارکه تصریح کرد: تاکنون فولاد مبارکه با تولید انواع ورق‌های فولادی نیاز کشور را تامین کرده است اما از این پس صرفا تولید ورق هدف فولاد مبارکه نخواهد بود بلکه باید با همت و همدلی به سوی صاحب تکنولوژی شدن حرکت کنیم.