فولاد مبارکه طی نه ماه گذشته با دستیابی به سود حدود 7 هزار میلیارد تومان، نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 90 درصدی را به ثبت رساند.

امیرحسین نادری، معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه ضمن تأیید این خبر افزود: شرکت فولاد مبارکه  به عنوان پیشرو در صنعت فولاد کشور همواره عملکرد موفقی داشته است.

وی با اشاره به اهمیت تولید و درآمدزایی در اقتصاد کشور تصریح کرد: شرکت فولاد مبارکه با همکاری مدیران و کارکنان خود به عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت و اقتصاد کشور توانسته است در 9 ماه گذشته معادل 16.150 میلیارد تومان درآمد به ثبت برساند که نسبت به مدت مشابه سال 96 (11 هزار میلیارد تومان) 46 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه این میزان سود و درآمد رکوردی جدیدی در کارنامۀ درخشان فولاد مبارکه است گفت: 932 ریال سود به ازای هر سهم ارمغان این تلاشها برای سهامداران است که علیرغم همۀ محدودیتها به دست آمده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال جاری تاکنون 747 هزار تن انواع محصولات شرکت به بازارهای هدف صادر شده است.

 معاون اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه از افزایش تولید و افزایش بهرهوری و نرخ فروش محصولات به عنوان عوامل اصلی تأثیرگذار بر افزایش درآمد شرکت یاد کرد.