بهــزاد فلاطــون‌زاده، مدیـرکل دیوان محاسبات استان اصفهان، پس از بازدید از خطوط تولید فولاد مبارکه در مصاحبه با خبرنگار فولاد گفت: به‌عنوان یک ایرانی به خود می‌بالم که چنین صنعت معظمی در کشور داریم و می‌توانیم مواد اولیۀ بیــش از ۳ هزار واحـــد تولیــدی و کارخــانه‌های دیگر را از این شرکت تأمین کنیم.

 وی افزود: به‌جاست که از تک‌تک کارگران و مسئولین شرکت فولاد مبارکه قدردانی کنم که با همت والای خود، تولید را در این شرایط زنده نگه داشته‌اند.

فلاطون‌زاده با تأکید بر اهمیت بازدید همۀ مسئولین از شرکت فولاد مبارکه اظهار داشت: این بازدیدها باعث می‌شود این شرکت در نظر بازدیدکنندگان در قالب یک سرمایۀ ملی تجلی یابد و این آگاهی ایجاد شود که فولاد مبارکه فقط یک تولیدکنندۀ صرف نیست، بلکه به‌عنوان بنیانگذار یک فرایند بسیار کلان در تولید ملی نقش‌آفرین است. به همین دلیل کوتاهترین توقف خطوط تولید این شرکت می‌تواند صدمات و خسارت زیادی را برای این شرکت و صنعت کشور همراه داشته باشد.