مراسم معارفه معاون بازاریابی و فروش و معاون اقتصادی و مالی شرکت فولادمبارکه برگزار شد. مراسم معارفه معاون بازاریابی و فروش و معاون اقتصادی و مالی شرکت فولادمبارکه با حضور مدیرعامل، معاونین و جمعی از مدیران شرکت فولادمبارکه انجام شد. بر اساس این گزارش،‌ طهمورث جوانبخت به عنوان معاون بازاریابی و فروش شرکت و محسن رضیعی به عنوان معاون اقتصادی و مالی شرکت فولادمبارکه معرفی شدند.