سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب توییتری خود نوشت: ملت ایران دیپلماسی را با دیپلماسی، احترام را با احترام و جنگ را با دفاع جانانه پاسخ می دهد.

«سیدعباس موسوی» روز جمعه با اشاره به سخنان برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا در حساب توییتری خود نوشت: «آقای هوک! آیا سال‌ها جنگ و تروریسم اقتصادی تحمیلی به ملت ایران و نقض عهدها و قطعنامه‌ها را «دیپلماسی» می‌خوانید!؟»

وی تصریح کرد: ملت ایران دیپلماسی را با دیپلماسی، احترام را با احترام و جنگ را با دفاع جانانه پاسخ می‌دهد.

«برایان هوک» رئیس گروه اقدام علیه ایران در وزارت امور خارجه آمریکا امروز -جمعه- در اظهاراتی از ایران خواست که با رویکرد دیپلماتیک به دیپلماسی واشنگتن پاسخ دهد و از اقدام نظامی استفاده نکند.