وزیر راه و شهرسازی، خسارت سیلاب اخیر به زیر ساخت های کشور را حدود 30 هزار میلیارد ریال برآورد کرد.

محمد اسلامی دیروز در گفت و گو با ایرنا در شهرکرد افزود: این خسارت ها مربوط به تخریب کامل جاده‌ها، از بین رفتن پل‌ها، رانش سطح راه‌ها و بخش‌های مختلف زیرساختی است.

گفت: برخی از این آسیب‌ها به فوریت برطرف می شود و برخی از طرح ها نیز تا یکسال زمان می برد.

اسلامی گفت: در سیلاب اخیر؛ 24 استان، 231 شهرستان، 269 شهر و 5 هزار روستا درگیر حادثه بود و تاکنون کشور با این شدت و گستردگی درگیر حوادث سیلابی نبوده است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین در گفت و گو با ایرنا اعلام کرده بود: سیل به بیش از 12 هزار کیلومتر از راه های کشور خسارت زده که این میزان راه های خسارت دیده حدود 6 هزار و 800 نقطه از کشور به ویژه شهرهای سیل زده را شامل می شود.

به گزارش ایرنا، وزیر راه و شهرسازی به نمایندگی از هیات دولت برای بررسی خسارت‌های سیلاب اخیر، دوشنبه شب وارد شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری شد.

اسلامی وزیر راه و شهرسازی در سفر دو روزه به چهارمحال و بختیاری به شهرستان های سیل زده استان سفر کرد تا خسارت ها را برای ارایه گزارش به هیات دولت اعلام کند.

به گزارش ایرنا، سیلاب های اخیر بخش های زیربنایی از جمله تعدادی از پل ها و جاده های روستایی و شهری در چهارمحال و بختیاری را تخریب کرد.

در سیلاب اخیر نزدیک به 6 هزار میلیارد ریال به تاسیسات زیربنایی، اراضی کشاورزی و مسکن روستایی و شهری استان چهارمحال و بختیاری خسارت وارد شد.