وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه جمهوری اسلا‌می‌علاوه بر اصل عزت، حکمت و مصلحت دو مبنای درونزایی و برون گرایی را در سطح جهان دنبال ‌می‌کند، گفت: آغوش جمهوری اسلا‌می‌برای ارتباطات بین المللی باز است و برای هیچ کشوری تهدید نیست. ما با هیچ کجا سرجنگ نداریم، اما از خودمان با قدرت دفاع ‌می‌کنیم.

به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف دیروز در نشست بررسی سیاست خارجی 40 ساله جمهوری اسلا‌می‌که با حضور وزرای خارجه بعد از پیروزی انقلاب و سفرا و نمایندگی‌های مقیم تهران برگزار شد، با تاکید بر اینکه مردم به عنوان پایه‌های اصلی اقتدار و امنیت ایران فشارهای دشمن را خنثی ‌می‌کنند، گفت: این ملت وقتی پای مصالح ملی و امنیت ملی به میان ‌می‌آید زیر باران و برف در خیابان حضور می‌یابند و نمایشی را در مقابل جهانیان نشان ‌می‌دهند که بی سابقه است.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشور گفت: بولتون چه فکر می‌کند که اعلام ‌می‌کند سال ۲۰۱۹ ما در ایران جشن ‌می‌گیریم، این ملت، مبنای انقلاب و مبنای قدرت ماست و تا زمانی که این ملت همراه است ما درون‌زا هستیم یعنی امنیت ما به داخل وابسته است.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: ما نه تنها به حمایت خارجی برای امنیت نیاز نداریم، بلکه به‌رغم فشار خارجی پیشرفت و توسعه مان از داخل نشأت ‌می‌گیرد. اگر روزی درهای همکاری با ما را ببندند مردم ما نابود نمی‌شوند، ضمن این که علاقه نداریم این اتفاق بیفتد.

ظریف با بیان اینکه علیه هیچ کشوری به اندازه ما از خارج توطئه نشده است، گفت: گفتند که درگیری را به داخل ایران ‌می‌کشیم رسما در مصاحبه با کمال وقاحت اعلام کردند، رفتند و با مخالفین ما جلسه گذاشتند و در جلسات مخالفین ما و گروه‌هایی که تا دو سال قبل در فهرست تروریستی آنها قرار داشت، شرکت کردند.

ظریف افزود: عنادشان با این ملت آنقدر بود که در جلسه گروهک تروریستی اعلام کردند که ما آزادی شما را در ایران جشن ‌می‌گیریم یعنی نه تنها حمایت نکردند، بلکه هر روز علیه این ملت کار کردند، توطئه کردند اما به هیچ جا نرسیدند.

رئیس دستگاه سیاست خارجی ادامه داد: همه دوستانی که سیاست خارجی ایران را دنبال می‌کنند، ضروری است متوجه شوند که ما همه چیز را از این مردم داریم، نگاه ما برای امنیت، توسعه، پیشرفت داخلی است و هر چقدر بر ما فشار بیاورند اتکای ما بر مردم بیشتر می‌شود و ایستادگی مردم بیشتر می‌شود.

ظریف ادامه داد: ایران به فشار پاسخ نمی‌دهد، ایران به تکریم و احترام پاسخ می‌دهد، ایران به موقعیت برابر پاسخ می‌دهد، به خاطر اینکه این انقلاب آنچه که برای ما آورده مهمترین عامل است عامل درون زایی است و گفتمان ما درون زا است و حرف جدید داریم.

ظریف همچنین گفت: این که ما در این منطقه ن‌می‌پذیریم کسی بخواهد قدرت سلطه گر باشد، برای این است که نه خودمان دنبال قدرت سلطه گری هستیم و هم نمی‌پذیریم دیگری سلطه گر شود که این را هم تاریخ ما شهادت ‌می‌دهد.

وی ادامه داد: ایران یک سیاست منسجم دارد و آن این است که تعامل‌گرایی و خواستار بودن روابط سازنده در منطقه یکی از مبانی اصلی روابط ما است. ما نیازمند روابط خوب در منطقه هستیم، ضمن این که قدرتمان را از داخل ‌می‌گیریم. اما با این قدرت داخلی نیازمند روابط خوب منطقه ای هستیم. این روابط چه در خلیج فارس، چه در همسایگان شمالی، چه در همسایگان شرقی و غربی باشد. ما با همه روابط خوب ‌می‌خواهیم.

رئیس دستگاه سیاست خارجی کشور افزود: امروز ما خوشحالیم که با بسیاری از همسایگانمان روابطی داریم که در تاریخ این گونه روابط را نداشتیم. روابط ما با روسیه، ترکیه، پاکستان، عراق و برخی کشورهای خلیج فارس بی نظیر است و ما این روابط را با عربستان و امارات ‌می‌خواهیم. ما به جز یک استثنا هیچ مشکلی در داشتن روابط معقول با دنیا نداریم.

ظریف با تاکید بر اینکه ایران به دنبال روابط معقول است، گفت: اما هیچ گاه نمی‌پذیریم که کسی بخواهد اصل قدرت ما که مردم ما هستند و اتکا به مردم ما را زیر سوال ببرد. 

وزیر امورخارجه ادامه داد: ما ن‌می‌خواهیم همسایگانمان را از این منطقه بیرون برانیم به خاطر این که غیرممکن است کشورهای منطقه را از منطقه حذف کنند.

ظریف با بیان این که آمریکایی‌ها به ما ‌می‌گویند که شما در این منطقه چکار ‌می‌کنید، گفت: سوال این است که شما در این منطقه چکار ‌می‌کنید؟ اینجا که منطقه ما است، ما کجا برویم؟ ما از این منطقه حذف شدنی نیستیم.

ظریف با بیان این که آمریکا باید روش خود را اصلاح کند به جای اینکه 7 تریلیون خرج کند، ادامه داد: یکبار آقای کری به من گفت که شما در سوریه پول خرج ‌می‌کنید که من به او گفتم شما درباره پول با من صحبت ‌می‌کنید در حالی که متحدان شما صدها برابر ما دارند خرج ‌می‌کنند، مشکل این است که شما طرف غلط را انتخاب کرده اید. 

رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان این که شما همکاران و متحدین غلطی را انتخاب کردید، گفت: اگر باور داشتید که مردم پایه قدرت هستند آن وقت مردم را متحد خود ‌می‌گرفتید. آن وقت بود که فشارهای صدام ‌می‌رفت، اما مردم عراق ‌می‌ماند، فشارها در لبنان ‌می‌رفت اما مردم لبنان ‌می‌ماند.

وی در ادامه به سفر خود در هفته‌های گذشته به عراق و لبنان اشاره کرد و افزود: بعید ‌می‌دانم وزیر خارجه ای بتواند ادعا کند که به این کشورها سفر ‌می‌کند و اینقدر مورد لطف این مردم قرار ‌می‌گیرد که ما به مقاومت آنها افتخار ‌می‌کنیم.

ظریف با بیان این که ما هیچ منتی سر مردم عراق، لبنان و سوریه نداریم، گفت: ما به مقاومت مردم عراق، سوریه و لبنان افتخار ‌می‌کنیم، ما به مقاومت فلسطین افتخار ‌می‌کنیم. ما افتخار ‌می‌کنیم که به خاطر فلسطین تحت فشار هستیم، به خاطر این که آنهایی که خودشان را با رژیم صهیونیستی متحد کردند در منطقه جایی ندارند، آنهایی که امروز دارند تلاش ‌می‌کنند از طریق یک اتحاد پوشالی با نتانیاهو به حکمرانی برسند، اینها دارند بر باد خانه ‌می‌سازند.