حزب موتلفه اسلامی گفت: جلسات مستمری بین سران اصولگرا در حال برگزاری است، اصولگرایان برای انتخابات آینده خود را آماده خواهند کرد و ائتلاف اصولگرایی از نظر کمی و کیفی در این دوره متفاوت خواهد بود.

حمیدرضا ترقی دیروز در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، افزود: ما امیدواریم وحدت و همگرائی در حد بسیار بالا و متفاوت از گذشته در اردوگاه اصولگرایی شکل بگیرد تا وزن واقعی سیاسی و اجتماعی خود را در عرصه سیاسی ایران نشان دهند. این عضو حزب موتلفه اسلامی اضافه کرد: در کنار وحدت رویه و کلمه در مجموعه ارکان کشور، احزاب اصولگرا با تجاربی که از سالهای گذشته در اختیار دارند استفاده کرده و با وحدت، انسجام و برنامه وارد انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 98 خواهند شد. ترقی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی از معجزات زمان خودش بود و مردم ایران به رهبری حضرت امام (ره) دنیا را متعجب کردند. جمهوری اسلامی در مسیر آن انقلاب است و آینده ای روشن دارد.