تیم ملی پینگ‌پنگ مردان ایران امیدوار بود که بتواند برای نخستین بار سهمیه تیمی را در المپیک پاریس به دست بیاورد. درنهایت اما به دلیل کم داشتن 95 امتیاز در رنکینگ جهانی، فرصت حضور در المپیک پاریس را از طریق رنکینگ تیمی از دست داد. ملی‌پوشان ایران برای تحقق این هدف تلاش بسیاری هم کردند. آنها امیدوار بودند که در مسابقات تیمی قهرمانی جهان به جمع هشت تیم برتر راه پیدا کنند و سهمیه را به دست بیاورند اما آلمان قدرتمند دیواری بلند بین تیم ایران و هدف المپیکی‌اش کشید تا هند که بالاتر از ایران بود، به عنوان آخرین تیم راهی المپیک شود. در واقع اگر امتیاز پینگ‌پنگ ایران در رنکینگ جهانی بیشتر بود و جای ایران و هند عوض می‌شد، ایران می‌توانست از طریق رنکینگ وارد المپیک پاریس شود. در رنکینگ ماه مارس پینگ‌پنگ مردان، تیم هند با ۱۹۰۴ امتیاز پانزدهم و ایران با ۱۸۱۰ امتیاز در رده شانزدهم دنیا قرار دارد. اگر جای این دو تیم برعکس بود، ایران به المپیک پاریس راه پیدا می‌کرد. در هر حال تلاش پینگ‌پنگ‌بازان برای سهمیه انفرادی ادامه دارد. به عنوان مثال نوشاد عالمیان که بین 50 نفر اول قرار گرفته، امیدوار است بتواند بار دیگر در المپیک پشت میز پینگ‌پنگ قرار بگیرد.