رنکینگ جدید برترین آزادکاران جهان از سوی اتحادیه جهانی کشتی اعلام شد و رحمان عموزاد تنها کشتی‌گیر ایرانی در بین نفرات صدرنشین اوزان دهگانه است. در این رده‌بندی دو آزادکار ایران که پیش از این نفر اول وزن خود بودند، صدر رنکینگ را از دست دادند. کامران قاسمپور که در رنکینگ قبلی وزن 92 کیلوگرم در رده نخست وزن ۹۲ کیلوگرم جای داشت، در رنکینگ جدید به رده دوم رفته است و حسن یزدانی نیز که در رنکینگ قبلی وزن 86 کیلوگرم در رده نخست وزن ۸۶ کیلوگرم جای گرفته بود به رده سوم سقوط کرده است. باید دید کادر فنی چه برنامه‌ای برای بازگشت قاسمپور و یزدانی به صدر رنکینگ اوزان‌شان دارند. همچنین در 57 کیلوگرم علیرضا سرلک چهل و یکم است، در  61 کیلوگرم رضا اطری در رده سوم ایستاده، در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد به صدر تکیه زده، در ۷۰ کیلوگرم مرتضی قیاسی رده بیست‌ونهم را به خود اختصاص داده، در ۷۴  و 79 کیلوگرم به ترتیب یونس امامی و محمد نخودی نفر چهارم هستند و در وزن 125 کیلوگرم، امیرحسین زارع در پله سوم ایستاده است.