مسابقات دوومیدانی فضای باز در سال ۱۴۰۲ با جام رمضان آغاز شد و تعدادی از مردان و زنان دوومیدانی‌کار در چند ماده به رقابت پرداختند. فدراسیون دوومیدانی پیش از این مسابقات حدنصاب‌هایی را در نظر گرفته بود که ورزشکاران در صورت ثبت آنها، مبلغ ۱۰ میلیون تومان جایزه نقدی دریافت می‌کردند اما هیچ‌کس موفق به ثبت رکوردهای مدنظر فدراسیون‌ نشد. جام رمضان البته با دو رکوردشکنی هم همراه بود؛ در بخش زنان مانا حسینی در ماده پرتاب نیزه با ثبت حدنصاب ۴۴.۴۹ متر رکورد ملی رده سنی جوانان را که با حدنصاب ۴۱.۵۱ متر در اختیار خودش بود، ارتقا داد. در بخش مردان هم علی فتحی‌گنجی از لرستان در ماده پرتاب نیزه با ثبت حدنصاب ۷۷.۱۱ متر رکورد ملی این ماده را که پیش از این با ۷۶.۶۵ متر در اختیار خودش بود، ارتقا داد.