کسب کرسی در کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا و همین‌طور فدراسیون جهانی، همیشه برای وزنه‌برداری ایران حائز اهمیت بوده است. حالا در شرایطی که فدراسیون ایران در انتظار برگزار شدن مجمع است تا رییس جدید خود را بشناسد، انتخابات کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا هم قرار است از 14 تا 16 دی در دوحه برگزار شود. از ایران نیز چهار نفر در پنج پست‌ نایب رییسی، هیات اجرایی، کمیته فنی، کمیته مربیان و کمیته پزشکی کاندیدا شده‌اند. سجاد انوشیروانی سرپرست فدراسیون، بهداد سلیمی سرپرست نایب رییسی فدراسیون، کوروش باقری مدیر تیم‌های ملی و امین نوروزی کاندیداهای ایران در این انتخابات هستند.  انوشیروانی برای نواب رییس و هیات اجرایی کاندیدا شده است. پیش از  این حسین رضازاده از ایران عضو هیات اجرایی کنفدراسیون آسیا بود. سلیمی قهرمان المپیک لندن هم کاندیدای عضویت در کمیته فنی شده است. در انتخابات کمیته تحقیقات و مربیان نیز از ایران کوروش باقری شرکت کرده است. درنهایت امین نوروزی برای کسب کرسی در کمیته پزشکی وارد انتخابات شده است. با توجه به اینکه فدراسیون ایران رییس ندارد، گفته می‌شود ممکن است ایران در کنگره انتخاباتی حق رای نداشته باشد.