افزایش حضور بانوان در مسابقات مختلف از برنامه‌هایی است که سال‌هاست کمیته بین‌المللی المپیک در دستور کار قرار داده است. در همین راستا گاه در بعضی از رشته‌ها تعداد بانوان و آقایان برابر هم بوده است. موضوعی که البته کمیته ملی المپیک ایران هنوز به دنبال آن نیست! مهین فرهادی‌زاد، نایب رئیس کمیته ملی المپیک با تاکید بر نگاه ویژه این کمیته به بخش بانوان برای حضور در بازی‌های آسیایی، گفت:«به دنبال تساوی ورزشکاران زن و مرد نیستیم اما کاروان ایران در بازی‌های آسیایی روی مدال بانوان حساب کند.» وی در خصوص برابر شدن تعداد زنان و مردان در این مسابقات که در دوره قبلی بازی‌های آسیایی توسط رییس وقت وعده داده شده بود، تصریح کرد:«شاخص‌ها و رویکردهای مورد تاکید ستاد عالی که محور بررسی‌ها در جلسات کارشناسی قرار گرفته، مشخص است. توجه به کیفیت اصل و محور کار است. درست است که در مورد بانوان نگاه حمایتی اعمال می‌شود اما مانع از توجه به کیفیت‌گرایی در این بخش نخواهد شد. بنابراین نمی‌گویم که به دنبال تساوی تعداد ورزشکاران زن و مرد برای بازی‌های آسیایی هستیم چون در هر شرایطی کیفیت اصل کارمان است. اما درعین حال نوع نگاه متفاوتی که به ورزش زنان و بررسی وضعیت آنها داریم، قاعدتا منجر به افزایش تعدادشان در کاروان اعزامی به هانگژو خواهد شد. همچنین می‌توان با قاطعیت گفت که کاروان ایران می‌تواند روی عملکرد ورزشکاران زن در بازی‌های آسیایی و مدال‌آوری آنها حساب ویژه‌ای داشته باشد.»