کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) که چند سال است برابری جنسیتی در مسابقات مختلف را در اولویت قرار داده، برای المپیک پاریس هم اقداماتی انجام داده است. در همین راستا IOC با هدف دستیابی به برابری جنسیتی، تعداد مسابقات بوکس زنان در المپیک پاریس را از پنج به 6 وزن افزایش داد در حالی که در بازی‌های توکیو مسابقات در هشت وزن برای مردان و پنج وزن برای زنان برگزار شد. اوزان جدید برای مردان 51 کیلوگرم، 57 کیلوگرم، 63.5 کیلوگرم، 71 کیلوگرم، 80 کیلوگرم، 92 کیلوگرم و + 92 کیلوگرم است، در حالی که وزن‌های جدید زنان شامل 50 کیلوگرم، 54 کیلوگرم، 57 کیلوگرم، 60 کیلوگرم، 75 کیلوگرم خواهد بود. همچنین در وزنه‌برداری، تعداد مسابقات از 14 وزن در توکیو به 10 وزن (پنج مرد و پنج زن) کاهش یافته و در رشته تراپ نیز ماده مختلط اضافه شده است. مسابقات از 24 جولای 2024 (سه مرداد 1403) دو روز قبل از افتتاحیه آغاز خواهد شد. المپیک پاریس نخستین المپیکی است که تعداد زنان و مردان برابر است و 5250 نفر ورزشکار زن و 5250 ورزشکار مرد در مسابقات شرکت می‌کنند. تصمیمی خوب که می‌تواند در سرنوشت بسیاری از زنان علاقمند به ورزش اثرگذار باشد.