فاطمه یوسفی و یکتا جمالی دو دختر وزنه‌بردار ایران با افزایش رکوردهای شخصی و ملی خود به کارشان در مسابقات قهرمانی جهان پایان دادند. جمالی، وزنه‌بردار 17 ساله تاریخ‌ساز ایران در رقابت گروه A دسته 87 کیلوگرم توانست هر سه حرکت خود را به درستی انجام دهد و وزنه‌های ۹۰، ۹۶ و ۱۰۰ کیلوگرم را بالای سر برد. جمالی در دوضرب هم توانست سه حرکت صحیح داشته باشد و وزنه‌های ۱۱۳، ۱۱۸ و ۱۲۲ کیلوگرم را مهار کرد و در مجموع رکورد ۲۲۲ کیلوگرم را به ثبت رساند و در رده نهم ایستاد. جمالی نسبت به قهرمانی جوانان جهان که چند ماه پیش شرکت کرده بود، هشت کیلوگرم در یک ضرب، شش کیلوگرم در دوضرب  و ۱۴ کیلوگرم در مجموع افزایش رکورد داشت. او پیش از این موفق به تاریخ‌سازی شده بود و برای اولین بار وزنه‌برداری ایران را صاحب مدال برنز و نقره جوانان و نوجوانان جهان کرد. همچنین فاطمه یوسفی نخستین دختر ایران در دسته فوق‌سنگین در اولین تجربه جهانی خود در رده یازدهم ایستاد. او در رقابت‌های گروه B رکورد ۹۳ یک ضرب، ۱۲۶ دوضرب و مجموع ۲۱۹ کیلوگرم را ثبت کرد. یوسفی در یک ضرب دوازدهم و در دوضرب یازدهم شد.